Saturday, 1 October 2011

Modern Signs in Modern Times

Modern Signs in Modern Times

- The Evil That Men Do (1984). The title should have included women, someone notified me. Doctors torture as well. The healer is the dealer. Finally, I think have hit the right movie! Some 12 years have gone since I saw this movie, but it is something about a torturer nicknamed 'The Technician'. It is very educative when it comes to the moods these people hold against you.

- D.A.R.Y.L. Reverse engineering and asshole management.

- The Changeling. If you begin to show abilities, they will cuff you to a wheelchair.

- Rainman. These people buy and sell human beings. It is pretty psychiatric and pretty 'autistic'.

- Silent [Moral] Fall. Richard Dreyfus and the classic comment: It is incredible what these people can achieve during extreme pressure.

- The Silence of the Lambs. (This is in Norwegian for now, but a translation is in the making.) Du kan jo lage konspirasjonsteorier utav denne, men jeg tror det er viktig å tenke på Hannibal Lecter som en symbolsk figur for et større apparat av tildels utdannede mennesker, spesialister/eksperter og at denne "crazy-dude"/morderen er denne personen som har hatt Hannibal som (animal-) handler og som muligens tror at fordi han er UNDER i status/makt så er han OVER i status/makt som er typisk for schizofrene(/psykopater) som ofte uttrykker kontradiksjoner. Det er jo klart at denne filmen er DRAMA i ordets hardeste og sanneste forstand hvor denne etterforskeren som er, uskyldig nok, en kvinne som er satt på denne utrolige saken som mest kynisk kan ses på som et spill, en del av det uendelige(?) samfunnsspillet hvor menneskeskjebner kastes omkring som spillbrikker uten noen verdi i seg selv.
Det kan jo sies at denne brønnen uttrykker kunnskap om denne personen som er I den, men ("he-he") også at hun er på dypt vann (snart drept). Well (brønn) - well (bra) - vel, vel, her kan det jo være noe om denne morderens sinn om brønner også. Uansett, psykiatrien har nok (dyp) kunnskap om overgrepsofre (jf. med denne personen i brønnen og de andre ofre) og deres livsløp(!) og skjebne! Nok sagt!

By Terje Lea, 13.01.2011.
Note: I've written this in parallel to the issue of warts of taint or deficient/immoral minds and thus this has existed for the period up to this day, 2006(?) - 2011.

back< [This has been a part of my...]

No comments:

Post a Comment