Saturday, 2 December 2017

The Silent Genocides of the World Today - I accuse all corrupt governments - The duties, the systems...

(In Norwegian for now. Please use Google Translate or other)

Norges stille folkemord idag, nå i 2017. Det kan med system vitenskapen med rette påstås at det skjer et folkemord til, akkurat nå, med alle de systemer som er virksomme i Norge i 2017 og etter år 2000, internett inkludert.

Norges ledere! Jeg anklager dere for folkemord i Norge for å være årsaken til at 9120 (570 x 16, fom. 2001 - tom. 2016) mennesker har dødd ved idiotisk lederskap. Dette er ikke alle heller. Man har diverse forsvinninger og "andre drap" å legge til også!

Hvis man legger historiene til folk som har tatt sitt liv til grunn og analyserer disse ved system vitenskap om barnevern, politi, lærere, alle helsetjenester osv. (også media selv, også distriktsmedia) så kommer vi til at disse menneskene har dødd som følge av korrupt lederskap typisk sett ved grådighet og ondskap som motivasjon.

Igjen, altså, Norges ledere, regjeringen Solberg, først og fremst, jeg anklager dere for folkemord i Norge idag, 01.12.2017.

For å si det med en film, Collateral (2004): "Vincent! Go f*ck yourself!" - Det må tas grep! Våre ledere må stilles til ansvar for der det burde være systemkunnskap på plass for å gjøre Verden/Norge stadig bedre. Det holder ikke lenger å si at "det sulter mennesker i Afrika!"

Til sammenligning kalles det folkemord når det dør 8000 mennesker i Srebrenica!

Om system på engelsk: https://en.wikipedia.org/wiki/System.

Selvmordene (tenk mellom år 2000 og 2017): http://statistikkbank.fhi.no/dar/.

Registre fra politi, psykiatri, Advokatforeningen, Justisdepartementet, Helsedepartementet, Amnesty International ("som jo beskytter Menneskerettighetene"), kommuner, fastlegene, sykehusene og evnt. media. Dere skjønner sikkert tegninga!

19.01.12 19:55 her på VGD skrev jeg Rettssak mot staten for forfølgelse med selvmord.. - http://vgd.no/samfunn/jus/tema/1698925/tittel/rettssak-mot-staten-for-forfoelgelse-med-selvmord/innlegg/38113979/.

Videre: det ble diskutert noe om søksmålene mot Justisdepartementet for en tid siden, MEN hvor er mediaomtalen, enn fra "vårt kjære NRK" og hvem er menneskene som har fremsatt disse søksmålene? Hvor er disse tallene å finne? Hvor blir innføringen av løgndetektorer (AVATAR) av? (For politi, domstoler og Spesialenheten for politisaker)

Hvor lenge skal man finne seg i disse j*vla hodeløse "eksperter og ledere" før det skjer noe? Har ingen noe ansvar som helst?

(For min egen del: her sitter jeg etter bidrag til Verden og Norge i 35 år og f*en ikke enda er det tatt grep! Der sitter de! Hva f*en GJØR de?)

Det sies at hvert selvmord, generelt, har 10 - 20 selvmordsforsøk foran seg. Hvor mange desperate rop om hjelp? Hvor mange kontakter til ulike hjelpetelefoner, advokater, lærere, skolehelsetjenester, kommunefolk, Advokatforeningen, Amnesty Norge, politiet, foresatte, slektninger, osv.? Hvor mange "offisielle" innleggelser/formelle kontakter med helsetjenester?

Som sagt, å ta livet sitt tror jeg grunner i de mest alvorlige forhold og kommer ikke ut av det blå, ut av tynne luften! Produsenter av overgrepsmateriale fra barn og andre og sodomistiske "turister" gjør ikke saken lettere. Sårbarheten er der for de det gjelder i lys av det harde livet ved kriminalitet, først og fremst.

Litt historie
Så jeg sitter der på lesesalen på Eilert S. VGS og har egentlig gitt opp å gjøre det bra på skolen avsluttende året, 1993/1994.

Så tar jeg frem SSBs årbok/årsrapport fra 1993 av hyllene og leser litt om selvmordsstatistikk. Der står det under 1988 nesten 100 flere selvmord enn for de andre årene.

Siden har det slått meg: "politikode" for 1 rettssystem, Nein via EN: nine, Heil Hitler via tallkode 88 (18 for Adolf Hitler, f.eks.)!

Men ikke sant: jeg har aldri rett! Jeg kan ingenting! Tydelig realitetsbrist som psykiatrien raskt er ute med! Ingen j*vla autoritet som helst i samfunnet! (Men på den skjulte siden, mye sugling over min person likevel...)

Det er riktig, jeg leser også samfunnskunnskap (SK3) dette året!

Dette er alvorlige anklager, men dette handler om over 9000 (ni tusen) menneskeliv gjennom den moderne tiden etter 2000.

Dette er for viktig til å la være! Jeg betrakter meg selv som svært pro-aktiv så det er riktig, jeg kommer ikke til å sitte stille og se på! Som jo er det riktige.
Når jeg skriver alle selvmord så vil jeg gjerne være sikker på at jeg treffer. Litt som å bruke en hagle på jakt. Husk at jeg nevner forsvinninger også ved Elys registeret (som nå "selvfølgelig" holdes skjult).

"Etterlysningsregisteret (Elys) føres av politiet og ble opprettet i 1988 for å erstatte Polititidendes funksjon når det gjaldt etterlysning av personer, biler og båter/båtmotorer. Det er ikke allmenn innsynsrett. Registeret er tilgjengelig for alle med politimyndighet."

Jeg skal selvfølgelig bygge ut min argumentasjon, gjennom mange år om det trengs! Når det er sagt så håper jeg med dette at (mange) flere kan komme med bidrag til min side av argumentasjonen og en del ved det å skrive offentlig er selvfølgelig å skape både diskusjon og veier til rettferdighet ved å ansvarliggjøre lederne i vårt samfunn. De kan altså ikke bare sitte der og begå pliktbrudd i jobben sin og tro at det ikke får konsekvenser. Igjen altså, over 9000+++ menneskeliv i den moderne tiden hvor jo trafikkdødsfall får høyeste prioritet ved systematisk arbeid! Du kan jo finne tallene for de selv! Så, er ikke de bevis for at systematisk tilnærming virker?!!! JA! (For svarte!) Så igjen: hva med selvmordene og en del av disse forsvinningene enn si "andre tilfeller her og der", ulykker eller hva enn?

Så denne spede begynnelse... Jeg har altså sett på dette over lengre tid "og kan være kjent for mine bidrag (i Verden?) her og der"! Uansett, det skal ikke stå på meg! Jeg skal gi alt jeg kan!

En "liten" ting til: før i tiden, ved SSB (Stat. Sentral Byrå), så førte man opp 5 åringer til å ha tatt selvmord. "Av diverse grunner så gjør man ikke det lenger." Tror du virkelig det var godteriet som manglet? Kanksje ikke eller NEI!!!

Det er ingen som sier at etnisitet må være et premiss for folkemord. Ingen som sjekket hvem armenerne var da ottomanerne drepte dem og ingen som sjekket hvem ukrainerne var da Sovjetunionen drepte dem. Å kalle dette for folkemord er absolutt på sin plass, folkerettslig/rettslig/juridisk/etisk/moralsk (og alle de andre ordene).

Så: min argumentasjon inngår i "Emancipation 2.0", et nytt nivå for frigjøringen av "mennesket" generalt, at man kan være hyggelig og samtidig føle seg trygg så og si. Derfor synes jeg det er stygt eller svært uønsket at man er uærlig/"uærlig" i diskusjonen her. Dette kan få svære ringvirkninger i Verden for dette absolutt gode formål. Kan jo ikke argumentere for at folk skal ha det forferdelig, ikke sant?

"Kom igjen, folkens! Vær litt med da! Nå gjør vi det! Vi bryter ned ondskap og forhindrer at folk "terroriseres" i sin lovlydighet (karakterdrap en masse?)!"

Man er gjerne ivrig når man legger krav på arbeidsutførelse til vanlige folk i fabrikkene eller andre steder som helst. Nå er det på tide å sette de samme krav til jobbutførelse til disse viktige menneskene som jo gjerne skryter av ansvaret sitt når de sosialiserer! "Jeg er statsminister, jeg!" Titler skal det være og veldig fine også.

Selvfølgelig, Stalin (Russland/Sovjetunionen) og Mao (Kina) er jo beryktet for å drepe eget folk. Absolutt. Jeg er overbevist. Våre ledere må stilles til ansvar!

Gitt at det er ganske rutine å anonymisere selvmordsrapportene og forsåvidt å kategorisere disse, hvorfor kan vi ikke i grove trekk få vite hva som gjør at folk tar livet sitt? Hvor mange av dem har kontaktet politiet, Amnesty International Norge osv. osv.? Og her har man selvmordsforskere og psykiatere og psykologer gjennom år ut og år inn, tiår, og f*en ikke om de kan gi noen stødig rapport om disse menneskene (9120 døde). Hva skal det bety? Hvorfor er de så elendige om å ta opp omstendighetene for disse menneskene?

For ordens skyld: denne diskusjonen dreier som om hvorvidt Regjeringen Solberg kan dømmes for Folkemord på gruppen av mennesker gitt ved selvmordene, (en del av) forsvinningene og "noen andre dødsfall" etter år 2000! Jeg påstår altså at denne gruppen har blitt latt i stikken og at rapportene fra vårt samfunn om disse dødsfallene viser grov forsømmelse "i tjenesten/embetet" slik at tiltale for folkemord er på sin plass. Bevis vil bli bygget på grunnlag av system-kapasitet/system-muligheter/system-betraktninger i vitenskapen rettsvitenskap, medisinsk vitenskap osv.

Slik som jeg ser det, også ved meg selv gjennom 35 år "uten post, epost og telefoner" ("kinesisk fengsel/husarrest (detention)") så har Regjeringen begått mened! (Litt synd at dette skjer med en borgerlig regjering, men slik er det. De burde vite at jeg har vært og er en betydningsfull person. De kan ikke tilgis.)

Som det skrives over, så tenker jeg å bygge saken opp på grunnlag av suksessen med å bekjempe trafikkdødsfall systematisk. Gjerne når det skjer en dødsulykke i trafikken så blir Biltilsynet koblet inn for å gjøre en grundig rapport og de blir gjort ansvarlige for dette.

Men hva er etterretteligheten i saker som gjelder selvmord og forsvinninger? Jeg ser ikke noe spesielt for de i det hele tatt. De bare "forsvinner", liksom, kanskje også fordi de blir sett på som tapere i samfunnet hvor jo helst kriminelle skal bli tatt vare på: ikke for lange fengselsstraffer og Wayback til jobb og leilighet igjen. De kriminelle mister jo ikke livet, de blir ikke invalidisert, de er "bare hodeløse", de. Så våre ledere/politikere må bli stilt til ansvar for at det ikke foreligger en systematisk bekjempelse av selvmord og for at ikke noe ansvarlig "Biltilsyn" blir koblet inn når selvmord eller "stygge" forsvinninger skjer!

Siden den norske definisjonen av korrupsjon er så snever og på en måte så "skeiv" fordi "vi har ikke mottatt penger, de har jo begått selvmord og da har de jo lite, vi er jo politikere"!

Så til Verdensspråket engelsk som jo gjerne er litt bedre:

https://www.google.no/search?q=corruption&rlz=1C1ASUM_noNO670NO670&oq=corruption:

corruption

kəˈrʌpʃ(ə)n/Send

noun

noun: corruption; plural noun: corruptions

1.

dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery.

"the journalist who wants to expose corruption in high places"

synonyms:dishonesty, dishonest dealings, unscrupulousness, deceit, deception, duplicity, double-dealing, fraud, fraudulence, misconduct, lawbreaking, crime, criminality, delinquency, wrongdoing, villainy; More

antonyms:honesty

the action or effect of making someone or something morally depraved.

"the corruption of youth was a powerful motif"

synonyms:sin, sinfulness, ungodliness, unrighteousness, profanity, impiety, impurity; More

antonyms:morality, purity

2.

the process by which a word or expression is changed from its original state to one regarded as erroneous or debased.

"a record of a word's corruption"

synonyms: alteration, falsification, doctoring, manipulation, manipulating, fudging, adulteration, debasement, degradation, abuse, subversion, misrepresentation, misapplication; rarevitiation

"these figures have been subject to corruption"

the process by which a computer database or program becomes debased by alteration or the introduction of errors.

"this procedure creates a temporary file to prevent accidental corruption"

og 2 andre linker:

https://www.merriam-webster.com/dictionary/corruption

https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption

For "corrupt mind", se denne linken:

http://www.dictionary.com/browse/corrupted + mind

Jeg har også undersøkt "ødelagte sinn" på andre måter:

Mask of Sanity:

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mask_of_Sanity

https://www.amazon.com/Mask-Sanity-Attempt-Psychopathic-Personality/dp/0962151904

Jeg har også tenkt på "Dr. Mengele Club" som ide til film over "utdannede mennesker med medisinsk kompetanse" som driver og torturerer og dreper alle slags mennesker, også barn.

Dr. Mengele er en historisk person fra Nazi-Tyskland: https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele

Videre: Selvmord deles opp i 2 grupper: 1. de som er på slutten av livet enten ved alderdom eller dødelig sykdom og ønsker å dø en verdig død og 2. de som under kriminelle forhold (overgrep, incest, vold, tortur, mobbing osv.) lever for vanskelige liv slik at de søker å avslutte sitt eget liv.

Den 1. gruppen er grei. Den er ikke et problem, ikke etisk/moralsk ihvertfall.

Det er den 2. gruppen jeg ser på spesielt og hvor man har kontaktet ulike mennesker mange ganger for å få hjelp til å få slutt på forhold som man i forhold til loven er garantert hjelp, dvs. ved Menneskerettighetsloven, straffeloven osv.

Som det står over: "Det sies at hvert selvmord, generelt, har 10 - 20 selvmordsforsøk foran seg. Hvor mange desperate rop om hjelp? Hvor mange kontakter til ulike hjelpetelefoner, advokater, lærere, skolehelsetjenester, kommunefolk, Advokatforeningen, Amnesty Norge, politiet, foresatte, slektninger, osv.? Hvor mange "offisielle" innleggelser/formelle kontakter med helsetjenester?"

"Som sagt, å ta livet sitt tror jeg grunner i de mest alvorlige forhold og kommer ikke ut av det blå, ut av tynne luften! Produsenter av overgrepsmateriale fra barn og andre og sodomistiske "turister" gjør ikke saken lettere. Sårbarheten er der for de det gjelder i lys av det harde livet ved kriminalitet, først og fremst."

Da er oppgaven ved systematisk kamp mot selvmord og ("noen") forsvinninger og noen andre drap at man sørger for en strammere disiplin mot de tjenester hvor oppgaven er nettopp å hjelpe disse sårbare menneskene som står i fare for å ta selvmord. Jeg ser jo at dette fort blir en kamp mot en type korrupsjon (se engelsk definisjon) i tjenesten, men ærlig talt, noen må vite at disse menneskene tar livet sitt hvis de allerede har prøvd å ta livet sitt 10 - 20 ganger og vært i kontakt med ulike mennesker 50 ganger, mer eller mindre, og fremdeles ikke får hjelp med støtte i Norges lover å få slutt på de forhold som leder til deres selvmordssituasjon.

Eksempel: La oss ta et "feil" eksempel: en pasient har opplevd mye kriminalitet og får ikke hjelp av politiet, men blir puttet inn i psykiatri gjentatte ganger for selvmordstanker, depresjon og angst. Denne personen har kontaktet ulike mennesker mange ganger for å få rettslig hjelp ift. politi, kommune, skole, overgripere osv. slik at lidelsene slutter. Dette skjer ikke og personen tar livet sitt. I dette eksempelet skjer det heller ingen etterkontroll fra myndigheters side eller evnt. tilsyn som et slags "Selvmordstilsyn" liksom Biltilsynet gjør etterkontroll ved trafikkulykker og spesielt trafikkdødsfall.

Dette "Selvmordstilsynet" kan man tenke seg har myndighet til å gå inn i hvert eneste tilfelle og ta ut tiltale for korrupsjon/brudd på tjenesteplikten i jobben der hvor man ikke har brydd seg med å gi mennesker i en selvmordssituasjon tilstrekkelig hjelp. Idag er det jo sånn at selvmordstallene bare rapporteres og det er det. Man får egentlig ikke noen systematisk arbeid mot selvmord av flere grunner. Slik som at selvmordskandidatene har levd under korrupsjon/brudd på tjenesteplikten i jobben i lengre eller kortere tid. Hvis noen har tatt kontakt ulike steder 50 ganger så vil "Selvmordstilsynet" kunne gå inn og sjekke disse ulike stedene og alle 50 ganger kontakten har funnet sted.

På denne måten kan man forbedre rettssystemet flere nivå oppover og få til bedre rapportering til samfunnet forøvrig når og hvorfor et selvmord har funnet sted.

Dermed slipper man å tenke på at eneste mulighet er "å låse selvmordskandidatene inne" for å hindre selvmord.

Bare så det er sagt. Disse forhold skal jeg forfølge "helt hjem"! ("The hunt is on!")

---------

A song for our march toward a better World:

Smells Like Teen Spirit

Load up on guns
Bring your friends
It's fun to lose and to pretend
She's overboard, self assured
Oh no I know, a dirty word
Hello, hello, hello, how low [x3]
Hello, hello, hello
With the lights out, it's less dangerous
Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us
A mulatto, an Albino
A mosquito, my libido, yeah
Hey, yay
I'm worse at what I do best
And for this gift, I feel blessed
Our little group has always been
And always will until the end
Hello, hello, hello, how low [x3]
Hello, hello, hello
With the lights out, it's less dangerous
Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us
A mulatto, an Albino
A mosquito, my libido, yeah
Hey, yay
And I forget just why I taste
Oh yeah, I guess it makes me smile
I found it hard, it was hard to find
Oh well, whatever, nevermind
Hello, hello, hello, how low [x3]
Hello, hello, hello
With the lights out, it's less dangerous
Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us
A mulatto, an Albino
A mosquito, my libido
A denial, A denial, A denial, A denial, A denial
A denial, A denial, A denial, A denial


Youtube, the video: https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg - Nirvana - Smells Like Teen Spirit

18 comments:

 1. Ekstra bemerkning - Stille folkemord...

  Så jeg sitter der på lesesalen på Eilert S. VGS og har egentlig gitt opp å gjøre det bra på skolen avsluttende året.

  Så tar jeg frem SSBs årbok/årsrapport fra 1993 av hyllene og leser litt om selvmordsstatistikk. Der står det under 1988 nesten 100 flere selvmord enn for de andre årene.

  Siden har det slått meg: "politikode" for 1 rettssystem, Nein via EN: nine, Heil Hitler via tallkode 88 (18 for Adolf Hitler, f.eks.)!

  Men ikke sant: jeg har aldri rett! Jeg kan ingenting! Tydelig realitetsbrist som psykiatrien raskt er ute med! Ingen j*vla autoritet som helst i samfunnet! (Men på den skjulte siden, mye sugling over min person likevel...)

  PS: Det er riktig, jeg leser også samfunnskunnskap (SK3) dette året!

  ReplyDelete
 2. Dette er alvorlige anklager, men dette handler om over 9000 (ni tusen) menneskeliv gjennom den moderne tiden etter 2000.

  Dette er for viktig til å la være! Jeg betrakter meg selv som svært pro-aktiv så det er riktig, jeg kommer ikke til å sitte stille og se på! Som jo er det riktige.
  Når jeg skriver alle selvmord så vil jeg gjerne være sikker på at jeg treffer. Litt som å bruke en hagle på jakt. Husk at jeg nevner forsvinninger også ved Elys registeret (som nå "selvfølgelig" holdes skjult).

  Jeg skal selvfølgelig bygge ut min argumentasjon, gjennom mange år om det trengs! Når det er sagt så håper jeg med dette at (mange) flere kan komme med bidrag til min side av argumentasjonen og en del ved det å skrive offentlig er selvfølgelig å skape både diskusjon og veier til rettferdighet ved å ansvarliggjøre lederne i vårt samfunn. De kan altså ikke bare sitte der og begå pliktbrudd i jobben sin og tro at det ikke får konsekvenser. Igjen altså, over 9000+++ menneskeliv i den moderne tiden hvor jo trafikkdødsfall får høyeste prioritet ved systematisk arbeid! Du kan jo finne tallene for de selv! Så, er ikke de BEVIS for at systematisk tilnærming virker?!!! JA! (For svarte!) Så igjen: hva med selvmordene og en del av disse forsvinningene enn si "andre tilfeller her og der", ulykker eller hva enn?

  Så denne spede begynnelse... Jeg har altså sett på dette over lengre tid "og kan være kjent for mine bidrag (i Verden?) her og der"! Uansett, det skal ikke stå på meg! Jeg skal gi alt jeg kan!

  ReplyDelete
 3. Bmrk. videre: En "liten" ting til: før i tiden, ved SSB (Stat. Sentral Byrå), så førte man opp 5 åringer til å ha tatt selvmord. "Av diverse grunner så gjør man ikke det lenger." Tror du virkelig det var godteriet som manglet? Kanksje ikke eller NEI!!!

  ReplyDelete
 4. Det er ingen som sier at etnisitet må være et premiss for folkemord. Ingen som sjekket hvem armenerne var da ottomanerne drepte dem og ingen som sjekket hvem ukrainerne var da Sovjetunionen drepte dem. Å kalle dette for folkemord er absolutt på sin plass, folkerettslig/rettslig/juridisk/etisk/moralsk (og alle de andre ordene).

  Så: min argumentasjon inngår i "Emancipation 2.0", et nytt nivå for frigjøringen av "mennesket" generalt, at man kan være hyggelig og samtidig føle seg trygg så og si. Derfor synes jeg det er stygt eller svært uønsket at man er uærlig/"uærlig" i diskusjonen her. Dette kan få svære ringvirkninger i Verden for dette absolutt gode formål. Kan jo ikke argumentere for at folk skal ha det forferdelig, ikke sant?

  "Kom igjen, folkens! Vær litt med da! Nå gjør vi det! Vi bryter ned ondskap og forhindrer at folk "terroriseres" i sin lovlydighet (karakterdrap en masse?)!"

  ReplyDelete
 5. Man er gjerne ivrig når man legger krav på arbeidsutførelse til vanlige folk i fabrikkene eller andre steder som helst. Nå er det på tide å sette de samme krav til jobbutførelse til disse viktige menneskene som jo gjerne skryter av ansvaret sitt når de sosialiserer! "Jeg er statsminister, jeg!" Titler skal det være og veldig fine også.

  ReplyDelete
 6. Søren, jeg glemmer jo litt. Selvfølgelig, Stalin (Russland/Sovjetunionen) og Mao (Kina) er jo beryktet for å drepe eget folk. Absolutt. Jeg er overbevist. Våre ledere må stilles til ansvar!

  ReplyDelete
 7. Gitt at det er ganske rutine å anonymisere selvmordsrapportene og forsåvidt å kategorisere disse, hvorfor kan vi ikke i grove trekk få vite hva som gjør at folk tar livet sitt? Hvor mange av dem har kontaktet politiet, Amnesty International Norge osv. osv.? Og her har man selvmordsforskere og psykiatere og psykologer gjennom år ut og år inn, tiår, og f*en ikke om de kan gi noen stødig rapport om disse menneskene (9120 døde). Hva skal det bety? Hvorfor er de så elendige om å ta opp omstendighetene for disse menneskene?

  ReplyDelete
 8. For ordens skyld: denne diskusjonen dreier som om hvorvidt Regjeringen Solberg kan dømmes for Folkemord på gruppen av mennesker gitt ved selvmordene, (en del av) forsvinningene og "noen andre dødsfall" etter år 2000! Jeg påstår altså at denne gruppen har blitt latt i stikken og at rapportene fra vårt samfunn om disse dødsfallene viser grov forsømmelse "i tjenesten/embetet" slik at tiltale for folkemord er på sin plass. Bevis vil bli bygget på grunnlag av system-kapasitet/system-muligheter/system-betraktninger i vitenskapen rettsvitenskap, medisinsk vitenskap osv.

  ReplyDelete
 9. Slik som jeg ser det, også ved meg selv gjennom 35 år "uten post, epost og telefoner" ("kinesisk fengsel/husarrest (detention)") så har Regjeringen begått mened! (Litt synd at dette skjer med en borgerlig regjering, men slik er det. De burde vite at jeg har vært og er en betydningsfull person. De kan ikke tilgis.)

  ReplyDelete
 10. Som det skrives over, så tenker jeg å bygge saken opp på grunnlag av suksessen med å bekjempe trafikkdødsfall systematisk. Gjerne når det skjer en dødsulykke i trafikken så blir Biltilsynet koblet inn for å gjøre en grundig rapport og de blir gjort ansvarlige for dette.  Men hva er etterretteligheten i saker som gjelder selvmord og forsvinninger? Jeg ser ikke noe spesielt for de i det hele tatt. De bare "forsvinner", liksom, kanskje også fordi de blir sett på som tapere i samfunnet hvor jo helst kriminelle skal bli tatt vare på: ikke for lange fengselsstraffer og Wayback til jobb og leilighet igjen. De kriminelle mister jo ikke livet, de blir ikke invalidisert, de er "bare hodeløse", de. Så våre ledere/politikere må bli stilt til ansvar for at det ikke foreligger en systematisk bekjempelse av selvmord og for at ikke noe ansvarlig "Biltilsyn" blir koblet inn når selvmord eller "stygge" forsvinninger skjer!

  ReplyDelete
 11. Siden den norske definisjonen av korrupsjon er så snever og på en måte så "skeiv" fordi "vi har ikke mottatt penger, de har jo begått selvmord og da har de jo lite, vi er jo politikere"!

  Så til Verdensspråket engelsk som jo gjerne er litt bedre:

  https://www.google.no/search?q=corruption&rlz=1C1ASUM_noNO670NO670&oq=corruption:

  corruption

  kəˈrʌpʃ(ə)n/Send

  noun

  noun: corruption; plural noun: corruptions

  1.

  dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery.

  "the journalist who wants to expose corruption in high places"

  synonyms:dishonesty, dishonest dealings, unscrupulousness, deceit, deception, duplicity, double-dealing, fraud, fraudulence, misconduct, lawbreaking, crime, criminality, delinquency, wrongdoing, villainy; More

  antonyms:honesty

  the action or effect of making someone or something morally depraved.

  "the corruption of youth was a powerful motif"

  synonyms:sin, sinfulness, ungodliness, unrighteousness, profanity, impiety, impurity; More

  antonyms:morality, purity

  2.

  the process by which a word or expression is changed from its original state to one regarded as erroneous or debased.

  "a record of a word's corruption"

  synonyms:alteration, falsification, doctoring, manipulation, manipulating, fudging, adulteration, debasement, degradation, abuse, subversion, misrepresentation, misapplication; rarevitiation

  "these figures have been subject to corruption"

  the process by which a computer database or program becomes debased by alteration or the introduction of errors.

  "this procedure creates a temporary file to prevent accidental corruption"

  og 2 andre linker:

  https://www.merriam-webster.com/dictionary/corruption

  https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption

  For "corrupt mind", se denne linken:

  http://www.dictionary.com/browse/corrupted + mind

  Jeg har også undersøkt "ødelagte sinn" på andre måter:

  Mask of Sanity:

  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mask_of_Sanity

  https://www.amazon.com/Mask-Sanity-Attempt-Psychopathic-Personality/dp/0962151904

  Jeg har også tenkt på "Dr. Mengele Club" som ide til film over "utdannede mennesker med medisinsk kompetanse" som driver og torturerer og dreper alle slags mennesker, også barn.

  Dr. Mengele er en historisk person fra Nazi-Tyskland: https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele

  ReplyDelete
 12. Videre: Selvmord deles opp i 2 grupper: 1. de som er på slutten av livet enten ved alderdom eller dødelig sykdom og ønsker å dø en verdig død og 2. de som under kriminelle forhold (overgrep, incest, vold, tortur, mobbing osv.) lever for vanskelige liv slik at de søker å avslutte sitt eget liv.

  Den 1. gruppen er grei. Den er ikke et problem, ikke etisk/moralsk ihvertfall.

  Det er den 2. gruppen jeg ser på spesielt og hvor man har kontaktet ulike mennesker mange ganger for å få hjelp til å få slutt på forhold som man i forhold til loven er garantert hjelp, dvs. ved Menneskerettighetsloven, straffeloven osv.

  Som det står over: "Det sies at hvert selvmord, generelt, har 10 - 20 selvmordsforsøk foran seg. Hvor mange desperate rop om hjelp? Hvor mange kontakter til ulike hjelpetelefoner, advokater, lærere, skolehelsetjenester, kommunefolk, Advokatforeningen, Amnesty Norge, politiet, foresatte, slektninger, osv.? Hvor mange "offisielle" innleggelser/formelle kontakter med helsetjenester?"

  "Som sagt, å ta livet sitt tror jeg grunner i de mest alvorlige forhold og kommer ikke ut av det blå, ut av tynne luften! Produsenter av overgrepsmateriale fra barn og andre og sodomistiske "turister" gjør ikke saken lettere. Sårbarheten er der for de det gjelder i lys av det harde livet ved kriminalitet, først og fremst."

  Da er oppgaven ved systematisk kamp mot selvmord og ("noen") forsvinninger og noen andre drap at man sørger for en strammere disiplin mot de tjenester hvor oppgaven er nettopp å hjelpe disse sårbare menneskene som står i fare for å ta selvmord. Jeg ser jo at dette fort blir en kamp mot en type korrupsjon (se engelsk definisjon) i tjenesten, men ærlig talt, noen må vite at disse menneskene tar livet sitt hvis de allerede har prøvd å ta livet sitt 10 - 20 ganger og vært i kontakt med ulike mennesker 50 ganger, mer eller mindre, og fremdeles ikke får hjelp med støtte i Norges lover å få slutt på de forhold som leder til deres selvmordssituasjon.

  Eksempel: La oss ta et "feil" eksempel: en pasient har opplevd mye kriminalitet og får ikke hjelp av politiet, men blir puttet inn i psykiatri gjentatte ganger for selvmordstanker, depresjon og angst. Denne personen har kontaktet ulike mennesker mange ganger for å få rettslig hjelp ift. politi, kommune, skole, overgripere osv. slik at lidelsene slutter. Dette skjer ikke og personen tar livet sitt. I dette eksempelet skjer det heller ingen etterkontroll fra myndigheters side eller evnt. tilsyn som et slags "Selvmordstilsyn" liksom Biltilsynet gjør etterkontroll ved trafikkulykker og spesielt trafikkdødsfall.

  Dette "Selvmordstilsynet" kan man tenke seg har myndighet til å gå inn i hvert eneste tilfelle og ta ut tiltale for korrupsjon/brudd på tjenesteplikten i jobben der hvor man ikke har brydd seg med å gi mennesker i en selvmordssituasjon tilstrekkelig hjelp. Idag er det jo sånn at selvmordstallene bare rapporteres og det er det. Man får egentlig ikke noen systematisk arbeid mot selvmord av flere grunner. Slik som at selvmordskandidatene har levd under korrupsjon/brudd på tjenesteplikten i jobben i lengre eller kortere tid. Hvis noen har tatt kontakt ulike steder 50 ganger så vil "Selvmordstilsynet" kunne gå inn og sjekke disse ulike stedene og alle 50 ganger kontakten har funnet sted.

  På denne måten kan man forbedre rettssystemet flere nivå oppover og få til bedre rapportering til samfunnet forøvrig når og hvorfor et selvmord har funnet sted.

  Dermed slipper man å tenke på at eneste mulighet er "å låse selvmordskandidatene inne" for å hindre selvmord.

  ReplyDelete
 13. Finally, the number of people who have taken their own lives is now ready:
  2016: 614 dead people.
  Comparison: 135 dead people in traffic accidents for 2016 by systematic prevention, i.e., improving roads, keeping good road conditions like clearing snow etc, regulation of speed, etc, etc.
  Other numbers and years:
  2015: 117, 2014: 147, 2013: 187, 2012: 145, 2011: 168, 2010: 208!
  (We do use roads a lot in Norway. The nation is spread over a large area!)

  "Yes, how do we improve a road in terms of suicide prevention?"
  (In order to decrease the number of people who kill themselves. Can it be that police corruption becomes combatted more effectively (by AVATAR lie detection kiosk)? Can it be that there is a special service for those who may take their lives or for people who have died that this service looks into their cases, also in terms of justice/legal matters? And so on and so on!)

  ReplyDelete
 14. A critical look at the number of suicides over 16-17 years (i.e., over 9000 people, Norway) causes me to ask:
  1. What degree of corruption creates such a level of suicides? So how much corruption can you expect in Norway with such a level?
  2. What is the severity for the rest of the population for this level of suicides? To what extent can "one commit" character killing / character assassination of the population at this level of suicides?
  Remember, we are only about 5.2 million people in Norway. (Look up number for your own nation, correspondingly.) Population of Norway: https://www.ssb.no/befolkning/nokkeltall/befolkning .

  ReplyDelete
 15. Warning! I think it's safe to say that Amnesty International has been misreporting, deliberately or not, the Human Rights (ECHR) situation in Europe for many years if not decades!

  (At least I suspect that a great number of people with thoughts of committing suicide have been trying to contact Amnesty [their country] for (deeply needed) help!)

  At least for Norway then: "Menneskerettigheter Norge" then they can "safely" be Amnesty International "Human Rights ABROAD"!

  So how can I say it? How to punish Amnesty International for this? Fraud? Neglect? Conspiracy to crime? Persecution? I really don't know yet!

  Keep hoping! Keep up the good work! Cheers!

  Facebook group - How to Improve Amnesty International: https://www.facebook.com/ImprovementAI/

  ReplyDelete
 16. (In Norwegian. This is heavy stuff.)
  Er det da nå bare å erklære "våpenet er fritt"? At væpnet opprør får skje når det vil?

  Så dette er jo beskjeden til "gode"/"seriøse" mennesker. Hvorfor det? Jo, fordi disse andre onde menneskene sier jo at alt er lov likevel! Og det kan jo bety ALT, ikke sant? Tortur mot hvemsomhelst og drap og alt det andre. At de synes revolvere og pepperspray er "dårlig for samfunnet" fordi de ikke kan håndtere det og fordi Verden (enn si man begynner med Norge) kan bli bedre eller "god" slik at barn kan vokse opp som gode, moralske mennesker. Og det HATER de jo foran ALT!

  I tilfelle "våpenet er fritt" så er det fordi:

  * De korrupte/dypt umoralske mennesker er i for mange lederposisjoner til at selvmord forebygges på en optimal måte som gagner nettopp de som er i selvmordsfare og eventuelt at de som mister sine kjære til selvmord kan få oppreisning/erstatning

  * Antall selvmord og mulig grusom/forferdelig bakgrunn for de som tar selvmord eller overlever selvmordsforsøk er av en slik karakter at "den gjenværende mengden av mennesker" kan presses til karakterdrap, altså at de føler de er nødt til å begå stygge/dypt umoralske handlinger for i det hele tatt å føle seg (noenlunde) trygg

  "Så hvordan gjør vi det?"

  ReplyDelete
 17. (In Norwegian still. Not so heavy.)
  Hvis ikke "pepperspray, revolvere, "flyplass"-scannere og løgndetektorer (AVATAR-"grad")" skjer så er det nettopp fordi disse drittsvin står i veien for det! Ikke sant? Ganske enkelt!

  Altså løgndetektorer for politiet (både uskyldige for å si de snakker sant og for kriminelle for å avdekke løgnen), rettsapparatet og Spesialenheten for politisaker fordi noen mennesker IKKE passer å være politifolk.

  Revolvere og pepperspray fordi kriminelle får det for lett hvis ikke (og det gjelder tortur mot barna dine også).

  Løgnen eller det vil si de styggeste kan lett avsløres med "flyplass"-scannere fordi "jeg tror" de har mange "vorter"/"papilloma" og at disse er kjennetegn på de styggeste "av oss". Dette er en enkel metode og gjøres unna på et blunk, rett gjennom portalen akkurat som på flyplassen, dessuten kan man diagnoseres for 500 tilstander med det samme også!

  ReplyDelete
 18. Irrespective of receiving daily oral or future injectable depot therapies, these require health care visits for medication and monitoring of safety and response. If patients are treated early enough, before a lot of immune system damage has occurred, life expectancy is close to normal, as long as they remain on successful treatment. However, when patients stop therapy, virus rebounds to high levels in most patients, sometimes associated with severe illness because i have gone through this and even an increased risk of death. The aim of “cure”is ongoing but i still do believe my government made millions of ARV drugs instead of finding a cure. for ongoing therapy and monitoring. ARV alone cannot cure HIV as among the cells that are infected are very long-living CD4 memory cells and possibly other cells that act as long-term reservoirs. HIV can hide in these cells without being detected by the body’s immune system. Therefore even when ART completely blocks subsequent rounds of infection of cells, reservoirs that have been infected before therapy initiation persist and from these reservoirs HIV rebounds if therapy is stopped. “Cure” could either mean an eradication cure, which means to completely rid the body of reservoir virus or a functional HIV cure, where HIV may remain in reservoir cells but rebound to high levels is prevented after therapy interruption.Dr Itua Herbal Medicine makes me believes there is a hope for people suffering from,Parkinson's disease,Schizophrenia,Cancer,Scoliosis,Fibromyalgia,Fluoroquinolone Toxicity
  Syndrome Fibrodysplasia Ossificans Progressiva.Fatal Familial Insomnia Factor V Leiden Mutation ,Epilepsy Dupuytren's disease,Desmoplastic small-round-cell tumor Diabetes ,Coeliac disease,Creutzfeldt–Jakob disease,Cerebral Amyloid Angiopathy, Ataxia,Arthritis,Amyotrophic Lateral Sclerosis,Alzheimer's disease,Adrenocortical carcinoma.Asthma,Allergic diseases.Hiv_ Aids,Herpes,Inflammatory bowel disease ,Copd,Diabetes,Hepatitis,I read about him online how he cure Tasha and Tara so i contacted him on drituaherbalcenter@gmail.com even talked on whatsapps +2348149277967 believe me it was easy i drank his herbal medicine for two weeks and i was cured just like that isn't Dr Itua a wonder man? Yes he is! I thank him so much so i will advise if you are suffering from one of those diseases Pls do contact him he's a nice man.

  ReplyDelete