Sunday, 20 December 2015

The Responsibility of the Child Protection Services - Also the Fight against Corruption

Concerning the systematic work and according procedures for first-line services, especially the hotlines for children in need of help

There's this view that the procedures for people who have the responsibility to help children who are subject to crime and neglect etc. can be expressed by a new ISO-standard. It's not complicated and the laws are most clear!

How much the emotional hand helps is very limited. We are here discussing real action.

-------------
(Norwegian, to be translated:)

Ad det systematiske arbeid og tilsvarende prosedyrer for førstelinjetjenester, spesielt telefontjenestene

ISO-standard

Nytter ikke med følelsessnakk type det skjer med mange barn, du får nok hjelp snart (men ikke av oss) osv.

Når ansvarsforhold brytes enten det gjelder fundamentale voksen-barn relasjoner eller noe annet.

Listen over tjenester:
Alarmtelefonen for barn og unge ( http://www.116111.no/ )
Telefon: 116 111
Telefon fra utlandet: +47 954 11 755
Sms: 417 16 111
E-post: alarm@116111.no
Gratis nødtelefon for barn og unge som har det vanskelig hjemme. Alarmtelefon er åpen 15:00 -08:00. Åpent hele dagen i helger og helligdager.


Røde Kors' Kors på halsen ( https://www.korspahalsen.no/ )
Telefon: 800 333 21
På Kors på halsen kan du prate med eller skrive anonymt til voksne som er frivillige i Røde Kors. Åpen kl. 14 - 20.

Ungdomstelefonen (UT) ( http://www.ungdomstelefonen.no/ )
Mobil: 400 00 777
Ungdomstelefon er Skeiv Ungdom sin hjelpe- og støttetelefon, et gratis lavterskeltilbud der ungdom svarer ungdom på spørsmål om forelskelse, seksualitet, kjønn, identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex. Åpen kl. 18 - 22, søndag til fredag.

(Informasjonen er tatt fra helsenorge.no )

Kriminelle forhold. Barns advokat overfor politiet og rettsapparatet. Krav på hjelp. Case-studiene og beste prosedyrer på problemer i forhold til disse. Og da også henvisninger til nære personer som lærere, sykepleiere, leger, politi, helsetjeneste ved skole eller kommunehelsetjeneste.

Kriminelle forhold, enten som omsorgssvikt, misbruk, mishandling, eller mobbing/grov erting over tid.

Når man leser statistikk så fremkommer det jo ofte at tilfellene er mange, men det som ikke alltid fremkommer også, er hvem som mottar alle disse meldingene fra barn om dype vanskeligheter som gjerne truer deres liv og til sist like godt kan ende med selvmord i tenåringsalderen.

Det som dermed er kritikkverdig er at barnas fremste advokat, nemlig Barneombudet, ikke legger større kritikk på de tjenestene som skal igangsette prosesser som fører til at barna ikke entrer langvarige, smertefulle tilstander ved problemer hjemme, barnehage, skole eller annet. Dvs. disse tjenestene som skal i fremste rekke forhindre (dype/alvorlige) lovbrudd hvor barn er lidende part og hvor politiet eller andre burde inntre for å ordne opp i disse forhold det her gjelder. Eventuelle kriminelle som begår lovbrudd mot barn er gjerne også de groveste menneskene som gjerne trenger forvaring i fengselssystemet.

Derfor synes jeg det er dypt kritikkverdig at en eneste sak får pågå i lengre tid selv etter at et gitt barn har tatt kontakt med en eller flere av de tjenestene som er satt opp for å hjelpe barn. Dette synes å være enklere å løse enn vold i parforhold som gjerne avfeies “på grunn av bevisets stilling”. Altså, hvis man finner at barn er utsatt for noe så skal jo help finne sted. Man sitter liksom ikke å lurer på om barnet har eventuelle “skjulte motiver”.

Hvis ikke disse hjelpetjenestene besitter de riktige prosedyrene for å hjelpe barn så ber jeg om at de utarbeides STRAKS! Dette kan ikke kalles noe annet enn korrupsjon hvis forhold får pågå over noe tid som helst.

Det er ikke tvil om at vår moderne tid gir oss mye hjelp i form av system og gjerne bruk av internett og datamaskiner og derfor synes jeg rapportene om barns problemer er grove nettopp fordi de viser at det ikke har blitt gjort noe! Så jeg vil gjerne si at Barneombudet er skyldig for hvert eneste år som går fordi disse problemene med akseptabel prosedyre ikke er tatt hånd om, rett og slett!

Med håp om at noe blir gjort og takk for nå! (Husk at det er julen 2015.)

Med vennlig hilsen


Lukas F. Olsnes-Lea

No comments:

Post a Comment